De winkelsurveillant loopt controlerondes in winkelcentra of door winkels waarbij hij alert is op winkeldiefstal en ordeverstoringen. De meesten hebben een vast object in een team van mensen waarbij met portofoons onderling contact wordt gehouden. Toegevoegde taken zijn receptiewerk, het lopen van openings- en sluitingsrondes, camerabewaking en het behulpzaam zijn bij vragen van mensen en verstrekken van informatie.