De taken van de Beveiliger liggen op het private domein en publieke domein, waarbij je dus voornamelijk te maken krijgt met ‘de burger’. Onder het mom van ‘beter voorkomen dan genezen’ ben je voornamelijk preventief aanwezig.

Bij het uitvoeren van de taken volg je als Beveiliger verschillende standaardprocedures, die je bij het optreden van gebeurtenissen naar eigen inzicht kunt combineren. Een goede kennis van- en inzicht in jouw eigen kunnen en de geldende regels is daarom belangrijk voor het goed kunnen uitvoeren van jouw werkzaamheden. Ze zijn weliswaar vaak routine, maar elke situatie kan weer anders zijn. Specifieke werkgebieden van Beveiligers zijn gebouwen, winkels en evenementen. Een specifieke vorm van beveiligen is de mobiele surveillance.

Hoofdtaken beveiliger

  • zichtbaar aanwezig zijn op het werkterrein
  • uitvoeren van toegangscontroles
  • overzicht houden in een wachtpost
  • helpen van mensen die in nood verkeren en proberen de orde, rust en veiligheid te bewaren
  • surveilleren in kantoren, woningen en op industrieterreinen
  • signaleren en rapporteren van afwijkende zaken of situaties
  • melden van afwijkende zaken of situaties bij een centrale post
  • bepalen wanneer alarm geslagen moet worden of op een andere manier moet worden ingegrepen
  • indien nodig alarmeren van politie, brandweer of ambulance
  • rapporteren over het verloop van de uitgevoerde werkzaamheden