De bewaking en beveiliging van penitentiaire inrichtingen (gevangenissen en huizen van bewaring) is in de regel opgedragen aan een speciale personeelsgroep: de bewaarders.
De leden van deze bewakingseenheden hebben – in tegenstelling tot de penitentiair inrichtingwerkers (pwi-ers) – beperkt contact met gedetineerden. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: beveiligen van gebouwen en terreinen, inspectierondes lopen, portierdiensten, toezicht houden op in- en uitvoer van goederen, beheer en de uitgifte van sleutels en P.Z.I.‘s, bedienen van de telefooncentrale, indirect toezicht houden op gedetineerden.

Meld je aan voor een intake gesprek
Meld je aan voor een intake gesprek