De bewaking en beveiliging van penitentiaire inrichtingen (gevangenissen en huizen van bewaring) is in de regel opgedragen aan een speciale personeelsgroep: de bewaarders.
De leden van deze bewakingseenheden hebben – in tegenstelling tot de penitentiair inrichtingwerkers (pwi-ers) – beperkt contact met gedetineerden. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: beveiligen van gebouwen en terreinen, inspectierondes lopen, portierdiensten, toezicht houden op in- en uitvoer van goederen, beheer en de uitgifte van sleutels en P.Z.I.‘s, bedienen van de telefooncentrale, indirect toezicht houden op gedetineerden.